Bütün faylları açın

Məsələn, "F" qovluğunuz var və burda fayllar var file1, file2, ...

<a href="#" onclick="open()">Open All</a>
function open() {
<?php
	    
$files = scandir('your-path\F');

foreach($files as $file) {
	if (strpos($file,'file') !== false) {
		echo 'window.open("your-url/'.$file.'")';
	}
}
?>
}

Qeyd əlaqəlidir "Javascript" Baxılıb 5171            Yayımlandı 28/02/2018

All Comments (0)
No Comments