Reverse a string

// --- Examples // reverse('apple') === 'leppa'...

Object keys

yenilənəcək var temp = {"1":"1297076700360","2":"...

jQuery hashchange fəndi

Jquery haschange plugin istifadə edərkən. Bir düym...

Bütün faylları açın

Məsələn, "F" qovluğunuz var və burda fayllar var f...

Google Recaptcha doğrulama

Client tərəfdə jquery validation kitapxanasını işl...

Php array əvvəlki / sonrakı key tapmaq

//Google Translate Version //Original Version: Tur...