Reverse a string

// --- Examples // reverse('apple') === 'leppa'...

Object keys

güncellenecek var temp = {"1":"1297076700360","2"...

jQuery hashchange numarası

Jquery haschange eklentisini kullanırken. Bir düğm...

Tüm dosyaları aç

Örneğin "F" klasörüne sahipsiniz ve içinde file1,...

Google Recaptcha doğrulama

İstemci tarafında jquery validation kütüphanesini...

Php dizi önceki / sonraki key bulma

Mesela elimizde bir dizi $array olduğunu varsayalı...